Insinööriksi Saksaan

Työlupa

Suomen kansalainen, joka haluaa ryhtyä ansiotyöhön Saksassa, ei tarvitse työlupaa, mutta kylläkin todistuksen oleskeluoikeudesta (Anmeldebescheinigung tai -erlaubnis). Tähän riittää ilmoittautuminen asuinkaupungin kaupungintalon toimistossa (yleensä nimeltään "Einwohner­meldeamt" tai "Bürgeramt"). Ota mukaan passi ja kopio työsopimuksesta sekä vuokrasopimuksesta.

 

Lisätietoa maahanmuutosta löytyy Saksan ulkoministeriön sivuilta www.auswaertiges-amt.de sekä osoitteista www.umzug.info ja www.young-germany.de.

 

Työehdot

Saksan työoikeusääntely on monilta osin Suomen sääntelyn kaltainen. Erojakin kuitenkin löytyy eli työsopimusta tehdessä kannattaa olla tarkkana.

 

Työsopimus (Arbeitsvertrag) kannattaa tehdä Saksassa aina kirjallisena. Sopimuksesta tulee käydä ilmi ainakin keskeiset työehdot, kuten työnkuva tai tehtävä, palkka, työntekopaikka, työaika, lomaoikeus ja irtisanomisaika. On tärkeää varmistaa, että saat kopion työsopimuk­sesta ja ymmärrät täysin, mitä sopimuksessa sanotaan. Koeaika on yleisimmin kuusi kuukautta. Tänä aikana irtisanomisaika on 14 päivää, ja irtisanomista ei tarvitse perustella. Muutoin irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston mukaan.

 

Kokoaikatyössä on yleisin viikkotyöaika noin 40 tuntia. Työehtosopimuksiin (Tarifvertrag, Kollektivvertrag) perustuvat palkkasopimukset ovat yleisiä monilla aloilla ja minimipalkat vaihtelevat alalta toiselle työehtosopimusten mukaan. Osoitteessa www.tarifvertrag.de on tietoa työehtosopimuksista sekä niiden työaika- ja palkkamääräyksistä osavaltioittain ja aloittain.

 

Yleisimmin työntekijällä on oikeus 30 päivän vuosilomaan, mikä tarkoittaa kuutta viikkoa vuodessa. Työehtosopimuksissa voi olla sovittu muunkin pituisia lomaoikeuksia, mutta minimilomaoikeus on kuitenkin kaikille 24 lomapäivää ja alle 18-vuotiaille 25 lomapäivää. Sovi tulevan kesän lomista työnantajasi kanssa, koska täysiä lomia ei välttämättä kerry heti. Saksassa lomarahakäytäntö on harvinaisempi kuin Suomessa.

 

Toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia koskevat irtisanomisajat vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkä työsuhde on kyseessä.

 

Työehdot kannattaa olennaisilta osin käydä yhdessä työnantajan kanssa läpi - näin vältytään yllätyksiltä.

 

Verotus 

Kun työskennellään Saksassa, niin myös verot maksetaan Saksaan. On hyvä selvittää verotusasiat perusteellisesti työnantajan kanssa ennen kuin ottaa työn vastaan. Kannattaa myös selvittää asiat omassa verotoimistossa ennen lähtöä. Lisätietoa ulkomaan verotuksesta löytyy Suomen verohallinnon sivuilta www.vero.fi ( > vero-ohjeet > kv.tilanteet > ulkomaantyöskentelyn verotus).

 

Työnantaja pidättää palkasta verot ja sosiaaliturvamaksut. Verokortin (Lohnsteuerkarte) saa paikallisesta verotoimistosta (Steueramt). Verokortti pitää antaa työnantajalle ennen ensimmäistä palkanmaksua.

 

Saksan valtiovarainministeriön sivuilta www.bundesfinanzministerium.de löytyy tietoa verotuksesta ja paikallisten verotoimistojen yhteystiedot sekä verolaskuri (interaktiver Abgabenrechner, vain saksaksi). Englanniksi tietoa löytyy parhaiten osoitteesta www.steuerliches-info-center.de.

  

Sosiaaliturva

 

Työttömyysturva

Saksan työttömyysturvajärjestelmä on erittäin monimutkainen. Omat mahdollisuudet saada työttömyysetuutta Saksasta kannattaa tarkistaa Saksan työhallinnon sivuilta www.arbeitsagentur.de (> Arbeitslosengeld ja Arbeitslosenhilfe) tai yksinkertaisimmin paikallisesta saksalaisesta työvoimatoimistosta.

 

Jos jää työttömäksi Saksassa, kannattaa ilmoittautua heti työnhakijaksi paikalliseen työvoima­toimistoon, jossa tutkitaan oikeus työttömyysturvaan. Jos työskentely Saksassa on kestänyt vähemmän aikaa kuin vaadittava työssäoloehto, otetaan huomioon Suomessa tehty työ. Tätä varten tarvitaan Suomesta U1-lomake (E301-lomake), jonka saa Kelasta tai työttömyys­kassalta. Jos työnhakija siirtää suomalaisen työttömyysturvansa Saksaan kolmen kuukauden työnhaun ajaksi U2-lomakkeella (E303-lomake), hänen tulee ilmoittautua paikallisessa työvoimatoimistossa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun on lähtenyt Suomesta.

 

Lisätietoa: www.tyj.fi (Työttömyysturva ja työ ulkomailla) ja www.kela.fi (> Maasta- ja maahanmuutto > Muutto ulkomaille > Etuuksien maksu >Työttömyysturva).

 

Sairaanhoito

EU:n alueella, siis myös Saksassa, sosiaaliturvaa säätelevät yhteisöalueen koordinaatio­säännökset eli asetukset 1408/71 ja 574/72. Työnteon aloittaminen Saksassa liittää työntekijän mm. sairaus- ja työttömyys-vakuutukseen. Työnhakijan kannattaa ottaa mukaan Kelasta haettava uusi eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka antaa oikeuden perusterveyden-huoltoon ennen työn löytymistä.

 

Saksan sosiaaliturvasta lisää http://www.deutsche-sozialversicherung.de/ ja sairaskassoista http://www.krankenversicherung-online.eu.com. Työnantaja pidättää palkasta suoraan sosiaaliturvamaksut.

 

Eläke

Jos on työskennellyt Saksassa tai muissa EU ja ETA-maissa, on oikeutettu kunkin maan eläkkeeseen ansaitun suuruisena. Lakisääteisen eläkeiän koittaessa tehty työ lasketaan hyväksi lopullisessa eläkkeessä. Lisätietoja saa omasta eläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta www.etk.fi.

 

Muistettavaa

Ennen kuin palaa Suomeen tai siirtyy toiseen maahan työskenneltyään Saksassa, on syytä varmistaa, että on saanut jokaisesta työsuhteesta työ- ja palkkatodistuksen. Esittämällä nämä todistukset lähimmässä saksalaisessa työvoimatoimistossa saa E301-lomakkeen, johon on kirjattu kaikki Saksassa tehdyt työt. Tämä E301-lomake tarvitaan myöhemmin, jos hakee työttömyysturvaa Suomessa tai jossakin toisessa EU tai ETA-maassa.

 

Tarkistuslista

Ennen kuin vastaanotat työn, varmista että:

·         sinulla on voimassa oleva passi

·         ymmärrät täysin työsopimuksen ja työsuhteen ehdot

·         tiedät palkanmaksutavan ja -ajan

·         tiedät, mitä matkajärjestelyjä on tehtävä ja kumpi ne maksaa, sinä vai työnantajasi

·         sinulla on majoitus alueella jonne muutat

·         sinulla on mukana Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ja halutessasi yksityinen sairaus- ja tapaturmavakuutus

·        sinulla on riittävästi rahaa palkanmaksuun saakka tai kotiinpaluuseen, jos se on tarpeen